Деятельность

Лаборатория внешнего радиационного контроля РАЭС приняла участие во всемирном тестировании лабораторий под эгидой МАГАТЭ

Размер шрифта

Сбросить
05.11.2019

Лабораторія зовнішнього радіаційного контролю (ЛЗРК) цеху радіаційної контролю (ЦРБ) Рівненської АЕС взяла участь у всесвітніх тестуваннях вимірювальних лабораторій, які відбулись під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Всесвітні тестування МАГАТЕ, перш за все, проводяться з метою отримання об’єктивної незалежної оцінки вимірювальних можливостей лабораторії та є повністю анонімними (кожній з лабораторій присвоюється власний номер, який не розголошується). За підсумками проведень тестувань учасникам не надаються ані рейтинги, ані сертифікати. Надсилаються дві форми з результатами МАГАТЕ та оцінкою вимірювань лабораторії, а також звіт з вимірювань усіх учасниць-лабораторій з аналізом по кожному ізотопу.

Як зазначив заступник начальника ЦРБ РАЕС з радіаційного моніторингу Олександр Романенко, цьогоріч ЛЗРК ЦРБ РАЕС вже втретє набувала досвіду в тестувальних вимірюваннях МАГАТЕ. В 2007 році на запит Державного комітету ядерного регулювання України в рамках проекту технічної допомоги МАГАТЕ «Покращення радіаційного моніторингу довкілля» ЛЗРК ЦРБ РАЕС вперше взяла участь у таких тестуваннях. У подальшому щодо такої участі настала пауза, проте після проведення обмінної партнерської перевірки Паризьким центром ВАО АЕС на майданчику Рівненської АЕС у листопаді 2016 року, цьому питанню стало приділятись більше уваги. Тому в 2018-му році ЛЗРК ЦРБ РАЕС стала однією із 266 лабораторій-учасниць з 66 країн світу, а у поточному – серед 255 з 67 країн відповідно.

У 2007 році для вимірювання було надано одну пробу ґрунту і чотири проби води, одна з яких була без вмісту техногенних радіонуклідів. Проби містили «м’які» ізотопи: Pb-210 – 46.5 keV, Am-241 – 59.5 keV, Cd-109 – 88 keV та лише гама-випромінюючі радіонукліди.

У 2018 році для вимірювань були надані: проба ґрунту і чотири проби води, для однієї з яких були вказані значення активності для перевірки системи якості. Одна з проб води була представлена у вигляді розведеного першого контуру ядерного реактора з наявністю «середньо» живучих радіонуклідів із вмістом каскадуючого Сs-134 з активністю більше 3 кБк/л. Перепад активності техногенних радіонуклідів у ній складав більше двох порядків. Крім того, були надані три пласкі проби розміром 13х17 см² для визначення щільності потоку α- та β-випромінювання.

У цьому ж році для досліджень були надані три проби води, одна з яких з відомою активністю, проби креветок з наднизьким вмістом Cs-137, три фільтри діаметром 50 мм. Розрахунки невизначеності і нижньої межі вимірювання при можливості необхідно було провести згідно з міжнародним стандартом «Визначення границі виявлення і порогу ухвалення рішення при вимірюванні іонізуючих випромінень» ISO 11929-3:2000.

За словами Олександра Романенка, гама-спектрометричні вимірювання проводились з 3 червня до 8 липня. Їх сумарна тривалість склала 1700 годин. Активність кожного радіонукліда визначалася як середньоарифметична у всіх вимірюваннях для відповідної проби. 19 результатів вимірювань гама-випромінюючих нуклідів; сумарної  α, β активності; Sr-90 отримали результат «Прийнятно» як за точністю, так і за достовірністю.

В обох пробах води визначення Sr-90 проводилося за нещодавно впровадженою методикою, розробленою Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології. Проби послідовно вимірювалися на низькофонових газопроточних α/β радіометрах та на рідинно-сцинтиляційному спектрометрі TriCarb-3170TR/SL. По кожній із них було підготовлено по два вимірювальних зразки. Результати вимірювання обох проб отримали оцінку «Прийнятно».

В тестуваннях 2018 року при вимірюванні радіонуклідів Cs-134, Ba-133 з каскадним випромінюванням лабораторія отримати два попередження і один неприйнятний результат. У зв’язку з цим в ЛЗРК Рівненської АЕС здійснено модернізацію спектрометричного програмного забезпечення в частині корекції площ піків повного поглинання, з урахуванням ефекту каскадного сумування. Це, у свою чергу, сприяло отриманню всіх п’яти прийнятних оцінок під час вимірювань Cs-134 у 2019 році. Перед проведенням вимірювань для уточнення ядерно-фізичних констант використовувалась інформація із сайту національної лабораторії Анрі Беккереля.

«Варто наголосити, що рейтинги тут не мають ніякого значення. Головне – виявити свої «слабкі місця» та вжити заходів для їх усунення. Також слід зазначити, що усі лабораторії беруть участь у проведенні вимірювань виключно за власними інтересами. Наприклад, одна із них в пробі №1 надала результат лише одного вимірювання – Sr-90, а інша – тільки Cs-134 та Cs-137. Одна з лабораторій представила результати щодо визначення 45 радіонуклідів, при цьому середній бал був у два рази менший за показник ЛЗРК чи приміром інша надала стільки ж результатів, скільки і ЛЗРК, але всі вони виявилися неприйнятними. В іншому випадку за деякими ізотопами всі ті, хто надав результати отримали оцінку «Неприйнятно». Всього 17 лабораторій із 255 надали стільки ж або більше результатів, як і ми та отримали середній бал не менший нашого, - прокоментував Олександр Романенко. - Завдання з вимірювання щороку дещо змінюються, що дає можливість провести перевірку спроможності лабораторії за багатьма напрямками. Останні вимірювання показали, що у нас є певні недоопрацювання в частині визначення активності радіонуклідів природнього походження. Активність Ac-228, Tl-208, Bi-214, Pb-214 нами було виміряно на достатньому рівні і ми могли б теоретично отримати прийнятну оцінку, якби надали результати. На сьогоднішній день укладено договір із Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології щодо впровадження вимірювань уранів у викидах, скидах РАЕС та об’єктах навколишнього середовища. Початок проведення таких вимірювань планується у першому кварталі 2020 року. Безумовно, досвід участі ЛЗРК ЦРБ РАЕС у тестуваннях світового рівня є позитивним і корисним для забезпечення та удосконалення природоохоронної діяльності Рівненської АЕС. У подальшому планується й надалі брати участь у них. Наразі ми в очікуванні офіційного початку чергових тестувань, аби подати заявку на участь».

Довідково. Основне завдання ЛЗРК ЦРБ Рівненської АЕС – організація та проведення якісного радіаційного контролю навколишнього середовища в районі розташування ядерного об’єкта. Колектив лабораторії у складі 13 висококваліфікованих фахівців забезпечений найсучаснішим обладнанням, зокрема, альфа/бета радіометрами, гамма спектрометрами, рідинно-сцинтилляційними альфа/бета спектрометрами виробництва PerkinElmer (США), різноманітними дозиметрами, пробовідбірним устаткуванням та необхідним обладнанням для підготовки проб. ЛЗРК відслідковує активність газо-аерозольних викидів РАЕС в атмосферу, здійснює контроль за активністю водного скиду в річку Стир. Персонал ЛЗРК контролює рівень забруднення атмосферного повітря та атмосферних опадів, визначає вміст радіоактивних речовин у ґрунті, рослинності, хвої, в сільськогосподарських продуктах харчування; у воді, рибі, водоростях, донних відкладеннях у довколишніх природних водоймищ.