Activities

Energoatom Updated Stakeholder Engagement Plan for Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program

Font size

Reset
25.02.2015

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський затвердив оновлену версію Плану залучення зацікавлених сторін щодо реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки  енергоблоків АЕС України (КзППБ). Документ розроблявся фахівцями компанії за підтримки експертів Консультанта Групи Управління Проектом  реалізації КзППБ - консорціуму компаній AJC Developpement та EDF (Франція).

Залучення зацікавлених сторін є невід’ємною складовою оцінки, управління та моніторингу управління екологічними і соціальними процесами, пов’язаними з інвестиційними проектами Енергоатома, до яких, зокрема, відноситься реалізація КзППБ.

План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) має на меті встановлення та підтримку конструктивних тривалих взаємовідносин із особами та організаціями, які зазнають або потенційно можуть зазнати впливу від реалізації КзППБ. Документ охоплює екологічні та соціальні аспекти відповідно до положень міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, зокрема, Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція), вимог національного законодавства, рекомендацій міжнародних фінансових установ, залучених до фінансування КзППБ. 

Документ запроваджує чіткі механізми та процедури залучення зацікавлених сторін до консультацій та надання і розгляду питань, зауважень та скарг щодо реалізації КзППБ

ПЗЗС містить попередній перелік зацікавлених сторін та їх контактні дані, графік проведення громадських обговорень та інших заходів у рамках зазначеної програми.

Щиро сподіваємось, що План залучення зацікавлених сторін стане зручним інструментом для забезпечення прав громадськості, особливо з соціальних та екологічних аспектів реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки  енергоблоків АЕС України та інших інвестиційних проектів НАЕК «Енергоатом». 

Довідка

Попередня версія ПЗЗС була оприлюднена 02.06.2011 р.

Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України була розроблена у 2011 році для підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС. КзППБ передбачає підвищення безпеки діючих енергоблоків існуючих АЕС без додаткового будівництва, збільшення потужностей або подовження терміну їх експлуатації. Фінансування заходів КзППБ передбачено за рахунок власних коштів НАЕК «Енергоатом», кредитів ЄБРР, Євратом та інших банків. Кредитні угоди з ЄБРР та Євратом були підписані відповідно 25.03.2013 р. та 31.07.2013 р. Гарантійну угоду (Україна: Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та ЄБРР було ратифіковано 15.05.2014 р.