Safety culture

REWARD AND PUNISHMENT SCHEME WHICH PROMOTED GROWTH OF SAFETY CULTURE INTRODUCED AT ZAPORIZHZHYA NPP

Font size

Reset
04.08.2014

На Запорізькій АЕС реалізовано систему заохочення та стягнення за результатами виробничої діяльності, яка стимулює відкритість дій працівників і не сприяє приховуванню помилок в їх роботі. Цю систему побудовано на довірі та інформативності.

Безпека є безумовним пріоритетом серед виробничих та економічних напрямків діяльності Запорізької АЕС. Адміністрація ВП ЗАЕС приділяє першочергову увагу формуванню та розвитку культури безпеки як на рівні відокремленого підрозділу та керівників, так і на рівні окремих працівників.

Довіра в колективі можлива лише тоді, коли вона підтримується на всіх рівнях виробничої структури підприємства, вимагає інформативності та діалогу у виробничій діяльності. Для цього на станції реалізовано доступ до інформації щодо виробничої діяльності та налагоджено зворотній зв'язок з персоналом.

Керівництво ВП ЗАЕС доводить до персоналу інформацію про події та проблеми, що виникають на АЕС України та іноземних атомних електростанціях. Персонал вивчає отриманий досвід і запобігає виникненню таких проблем у своїй роботі. Довіра та розуміння між працівником і керівником виникають тоді, коли персонал і керівник не приховують помилок у своїй роботі. Більше того, відкрито говорять про це, що дозволяє виключити у подальшому серйозні наслідки.

У процесі експлуатації проблеми, що виникають з питань безпеки, вирішуються на нарадах різного рівня. Адміністрація ЗАЕС уважно і детально розглядає критичні зауваження персоналу і згодом реалізує їх за допомогою коригувальних заходів.

Будь-які ініціативи працівників станції, спрямовані на забезпечення і підвищення безпеки у рамках заявленої політики в галузі безпеки підтримуються адміністрацією ВП ЗАЕС і належно оцінюються. Працівників, діяльність яких спрямовано на постійне самовдосконалення, вивчення і впровадження передового досвіду, в тому числі і закордонного, заохочують. На підсумковій конференції, присвяченій культурі безпеки, яка проходить у м. Київі один раз на два роки, кращих працівників та персонал наскрізних змін АЕС України заохочує вже адміністрація ДП НАЕК «Енергоатом».

Перевіркою стану культури безпеки у ВП ЗАЕС, яка проводилася у квітні 2014 року, комісія експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом» підтвердила, що культура безпеки, як фундаментальний принцип безпеки, має пріоритет у діяльності ВП «Запорізька АЕС».

Довідка: Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 р., четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.