Деятельность

Система подготовки персонала на ХАЭС соответствует международным требованиям и стандартам

Размер шрифта

Сбросить
14.02.2020

Підготовка та підтримка кваліфікації персоналу Хмельницької АЕС є однією із умов безпечної експлуатації енергопідприємства. Цьому напрямку на атомній станції приділяється велика увага. Періодично для різних категорій спеціалістів-атомників проводиться професійне навчання, яке охоплює лекційні, практичні заняття, екзаменаційні зрізи для закріплення матеріалу.

Для навчання використовується навчально-методична література, спеціально розроблена силами інструкторів навчально-тренувального центру ХАЕС. Наразі такими практичними посібниками забезпечені практично усі курси підготовки оперативного персоналу і більшість інших курсів. Загальна кількість навчальних матеріалів в технічному архіві НТЦ становить близько 7000 найменувань.

Спеціалісти навчально-тренувального центру здійснюють також методичну підтримку навчання персоналу, яке проводиться на робочих місцях. З цією метою висококваліфіковані фахівці і професіонали Хмельницької АЕС пройшли підготовку в НТЦ у якості наставників.

Варто зазначити, що на ХАЕС ще у 2017 році введена в експлуатацію автоматизована система комп’ютерного навчання і контролю знань у сфері ядерної та радіаційної безпеки (АСКН). Вона була розроблена в рамках міжнародного проекту «Впровадження комп’ютеризованої підготовки і управління кваліфікацією персоналу в області ядерної і радіаційної безпеки» за участю спеціалістів навчально-тренувального центру. Система АСКН використовується для навчання та контролю знань законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки перед перевіркою знань.

Практична підготовка ремонтного персоналу – ще один із важливих напрямків діяльності навчально-тренувального центру. Саме для цього в НТЦ розроблено та введено в дію низку тренажерів, які повністю імітують реальне обладнання і дозволяють проводити початкову практичну підготовку та підтримання кваліфікації безпосередньо перед виконанням ремонтних робіт. Працівники енергоремонтного підрозділу (ЕРП) проходять практичне навчання на тренажерах фланцевих з’єднань, насосного обладнання та на стендах з трубопровідними засувками і вентилями. Фахівці, які виконують зварювальні роботи, відшліфовують свої вміння і навики в зварювальній майстерні навчально-тренувального центру та на тренажері колектора парогенератора.

Чільне місце в підготовці та підвищенні кваліфікації оперативного персоналу займає повномасштабний тренажер (ПМТ), який є аналогом блочного щита управління першого мільйонника. На ПМТ використовується автоматизована система реєстрації тренажерних занять, за допомогою якої реалізована концепція єдиного інформаційного простору.

«Реєстрація технологічної, аудіо- та відеоінформації дозволяє наочно продемонструвати персоналу, який проходить тренажерну підготовку, його дії під час тренування, сильні та слабкі сторони, а також помилки в діях і рішеннях, що були допущені під час заняття. За результатами аналізу інструктори НТЦ проводять відповідну корекцію навчальних планів, індивідуально підбирають тематику навчань для оперативного персоналу. Все це сприяє підвищенню рівня підготовки оперативників», - зауважив в.о. начальника НТЦ ХАЕС Василь Слуханський.

Перевірки Хмельницької атомної електростанції міжнародними місіями МАГАТЕ (OSART) і ВАО АЕС протягом останніх років підтвердили відповідність системи підготовки персоналу на ХАЕС міжнародним вимогам та стандартам.