Культура безопасности

Гарантируем ядерную безопасность

Размер шрифта

Сбросить

Найвищим пріоритетом діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є дотримання найвищих стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Компанія усвідомлює всю повноту відповідальності за експлуатацію ядерних об'єктів, що потребують особливої підготовки персоналу, особливого підходу до виробничої діяльності та особливого розуміння культури безпеки усіма людьми, які задіяні у процесі експлуатації атомних електростанцій. Завдання підвищення безпеки атомних об'єктів та забезпечення працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» безпечними умовами праці є пріоритетом №1 на порядку денному Компанії.

Найбільша увага  НАЕК "Енергоатом" приділяється реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки АЕС України (КзПБ). Реалізація програми дозволяє не лише максимально підвищити рівень безпеки діючих АЕС, але й із  впевненістю у їхній надійній роботі  продовжити терміни експлуатації.

Енергоатом щороку проводить роботу над удосконаленням та розвитком інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки. За всі роки існування Компанії, на діючих АЕС України не сталося жодної аварії чи інциденту вищого за рівень 1 по міжнародній шкалі INES. Рівні викидів та скидів радіоактивних речовин не перевищили десятої частини відсотка від допустимих, а опромінення персоналу не перевищило 5 % ліміту річної дози.

Безпека працівників та охорона праці залишаються пріоритетними напрямками діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», а культура безпеки персоналу атомних станцій є і завжди буде необхідною умовою безпечної експлуатації енергоблоків АЕС. Завдання Компанії полягає в тому, щоб передбачити та попередити ймовірні інциденти ще на моменті прийняття технічних рішень. Енергоатом прагне, щоб кожен працівник Компанії розумів, що саме від його культури безпеки залежить безпека експлуатації АЕС.

Підвищення надійності та ефективності експлуатації діючих АЕС реалізується за наступними програмами:

 • «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (КЗПБ);
 • «Програма підвищення ефективності експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • «Програма підвищення потужності діючих енергоблоків АЕС»;
 •  «План дій з підвищення надійності парогенераторів і конденсаторів турбоустановок АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на період 2014-2020 рр.».

 

 

Мета реалізації заходів з підвищення рівня безпеки діючих АЕС:

 • виконання рекомендацій МАГАТЕ та інших міжнародних організацій щодо підвищення рівня безпеки енергоблоків українських АЕС;
 • виконання вимог чинного вітчизняного ядерного законодавства та законодавства у сфері цивільного захисту щодо готовності Компанії до дій в умовах загрози та виникнення ядерних і радіаційних аварій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • виконання заходів, спрямованих на попередження аварій, аналогічних аварії на Фукусімській АЕС;
 • заміна обладнання, важливого для безпеки, на сучасне.

Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС

Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС є однією зі стратегічних цілей ДП НАЕК «Енергоатом». Це одна з найважливіших тенденцій сучасного етапу розвитку світової атомної енергетики і найбільш ефективний напрямок вкладення фінансових засобів для збереження генеруючих потужностей. У світі продовження терміну експлуатації енергоблоків є поширеною практикою: з діючих 448 ядерних реакторів 307 реакторів АЕС сьогодні експлуатуються 30 і більше років, з яких 110 енергоблоків експлуатуються 40 років та більше. Практичний досвід уже мають Великобританія, Канада, Росія, США, Франція, Угорщина та інші країни.

У НАЕК «Енергоатом» нині продовжено терміни експлуатації 11-х енергоблоків АЕС. Для цього в Компанії створено відповідні структури, з регулюючим органом розроблена та погоджена нормативна, методична та технічна документація.

Підготовка до продовження експлуатації здійснюється за Програмами підготовки до продовження експлуатації, які розробляються для кожного енергоблока окремо. З метою підтвердження рівня безпеки енергоблока та отримання ліцензії національного регулюючого органу на експлуатацію енергоблока АЕС у понадпроектний строк експлуатуюча організація виконує комплекс робіт з підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації із заміною морально та фізично застарілого обладнання зазначеного енергоблоку та проводить переоцінку безпеки з урахуванням оцінки технічного стану та проведених модифікацій.

Необхідною умовою продовження експлуатації діючих енергоблоків АЕС є реалізація заходів з підвищення їх безпеки та надійності. Зокрема, таких як модернізація та реконструкція обладнання, усунення відхилень від норм та правил з безпеки та підвищення рівня надійності та аварійної готовності енергоблоків.

Завдяки заходам з підвищення рівня безпеки, що виконуються в рамках продовження експлуатації, рівень безпеки енергоблоків АЕС з продовженим терміном експлуатації є навіть вищим, ніж у інших енергоблоків.

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Безпека ядерних установок[1], дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС та його постійне підвищення є найвищим пріоритетом діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

Підвищення безпеки енергоблоків АЕС України відбувається систематично шляхом реалізації відповідних програм з підвищення безпеки, що розробляються на визначений період. З метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає міжнародно визнаним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій України (КзПБ). Програма діє до 2020 року. Дуже важливими елементами програми є постфукусімські заходи, де найбільша увага приділяється аварійному енергозабезпеченню.

Основними цілями КзПБ є:

 • підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС до рівня, що відповідає сучасним національним нормам з безпеки;
 • реалізація рекомендацій МАГАТЕ з підвищення безпеки АЕС України;
 • виконання чинних зобов'язань перед міжнародними фінансовими інституціями щодо реалізації заходів з підвищення безпеки;
 • заміна важливого для безпеки обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, на сучасне;
 • впровадження заходів для попередження аварій, зокрема аналогічних до аварії на АЕС Фукусіма-1 (Японія, 2011).

Витрати на виконання КзПБ здійснюються за рахунок власних ресурсів Компанії, а також кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Євратома. Ці кошти передбачені на закупівлю тільки основного обладнання для реалізації частини заходів КзПБ і лише за процедурами європейських партнерів.

Впровадження постфукусімських заходів на АЕС

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» НАЕК «Енергоатом» провела цільову позачергову оцінку стану безпеки енергоблоків АЕС («стрес-тести»), яка показала, що послідовність подій, що відбулися на АЕС «Фукусіма-Даічі», практично неможлива для будь-якої АЕС України. Заходи з підвищення безпеки, в тому числі «постфукусімські», виконуються згідно з комплексною програмою КзПБ.

За результатами «стрес-тестів» було визначено перелік заходів з попередження «важких» аварій, впровадження яких є необхідною умовою продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС.

Серед цих заходів:

 • забезпечення стійкості до впливу землетрусу, силою мінімум 7 балів за шкалою MSK-64;
 • забезпечення працездатності обладнання, що важливе для безпеки, у “жорстких” умовах навколишнього середовища;
 • впровадження систем примусового аварійного фільтрованого скидання тиску парогазової суміші з-під куполу герметичного огородження;
 • імплементація заходів щодо забезпечення аварійного підживлення парогенераторів та басейнів витримки палива в умовах довгострокового повного знеструмлення АЕС та/або втрати кінцевого поглинача тепла;
 • впровадження керівництв з управління запроектними аваріями.

Всього НАЕК «Енергоатом» в рамках Програми необхідно реалізувати 231 захід на 15 енергоблоках, що спрямовані на запобігання «важких» аварій, та виконати 93 нових протипожежних заходи. З них у 2017 році було виконано 35 «постфукусімських» заходів.

У 2017 році було завершено розробку та впровадження керівництв з управління важкими аваріями на всіх блоках АЕС, виконано заходи щодо заміни автономних кондиціонерів на блоках ЗАЕС-3, РАЕС-3, ЮУАЕС-3, впроваджено систему аварійного видалення водню з гермооболонки на енергоблоці ЗАЕС-3 та систему раннього байпасування гермооб’єму під час розплавлення активної зони на енергоблоках ЗАЕС-1, ЗАЕС-3, а також впроваджено мобільне насосне обладнання на енергоблоках ЗАЕС-3, РАЕС-1, РАЕС-2 та мобільні дизель-генератори на ЗАЕС-1, ЗАЕС-3 тощо.

Реалізація Єдиної технічної політики Компанії

Використання провідного власного і міжнародного досвіду експлуатації та модернізації АЕС на енергоблоках відбувається у рамках Єдиної технічної політики НАЕК «Енергоатом», якої Компанія дотримується під час реалізації усіх програм.

Це означає, що на всіх енергоблоках з однаковою реакторною установкою впроваджується однаковий набір заходів з підвищення безпеки та ефективності, застосовуються уніфіковані технічні рішення і методики, технічне обслуговування та експлуатація обладнання здійснюються на основі єдиних підходів, а до порядку розробки та узгодження виробничих документів застосовуються однакові вимоги.

Основоположні принципи Єдиної технічної політики ДП «НАЕК «Енергоатом»:
 • відповідальність за радіаційний захист та безпеку ядерних установок згідно із законодавство України у сфері використання ядерної енергії;
 • застосування лише апробованих технічних рішень, якщо вони є ефективними та відповідають проектним і нормативним вимогам;
 • обов’язкове врахування під час технічних рішень досвіду експлуатації та результатів аналізу безпеки.

Єдина технічна політика НАЕК «Енергоатом» передбачає індивідуальний підхід до кожного енергоблоку АЕС з урахуванням його особливостей та набору можливих рішень у повній відповідності до прийнятої загальної ідеології реалізації заходів.

Приклади дотримання Єдиної технічної політики в Компанії:

 • Перелік заходів КзПБ є однаковим для кожного з трьох проектів реакторної установки: ВВЕР-1000/В-320, ВВЕР-1000/В-302, 338, ВВЕР-440/В-213.
 • Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС: підготовка енергоблоків ЗАЕС-4, РАЕС-3 та наступних енергоблоків до продовження експлуатації у понадпроектний термін здійснюється так само, як уже було підготовлено та продовжено строк експлуатації енергоблоків РАЕС-1, 2, ЮУАЕС-1, 2 та ЗАЕС-1, 2, 3.
 • Протягом 2015-2017 років використовувались єдині технічні вимоги та умови закупівлі до 30 видів обладнання/продукції для систем, що важливі для безпеки та регулярно закуповуються.
 • Стандартизація технічних вимог для обладнання КзПБ, що закуповується на кредитні кошти ЄБРР/Євратом.

 

 

[1] Ядерна і радіаційна безпека, радіаційний захист, охорона праці, виробнича та технологічна безпека, екологічна та пожежна безпека, запобігання тяжким та промисловим аваріям, готовність до аварійного реагування і надзвичайних ситуацій, а також фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.