Культура безопасности

Программа конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в НАЭК «Энергоатом» на 2019-2020 годы

Размер шрифта

Сбросить

Усвідомлюючи важливість безпеки при експлуатації АЕС та враховуючи рекомендації МАГАТЕ, ДП «НАЕК «Енергоатом» на постійній основі здійснює діяльність з формування, підтримки та підвищення рівня культури безпеки.

Метою цієї діяльності є створення атмосфери прихильності персоналу до безпеки, усвідомлення особистої відповідальності за безпеку та дотримання принципів культури безпеки.

В 2009 році на вимоги нормативно-правового акта Держатомрегулювання НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» в ДП «НАЕК «Енергоатом» було ухвалене рішення поставити діяльність з формування та підвищення культури безпеки на постійну планову основу і здійснювати її за спеціально розробленими Програмами конкретних дій.

Згідно з п.5.1.2 НП 306.2.141-2008 Програма конкретних дій, спрямована на становлення та розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом», повинна включати три рівні:

  • технічна політика керівництва в області безпеки;
  • відповідальність та обов'язки керівництва щодо забезпечення безпеки АС;
  • відповідальність та обов'язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки АС.

Виконання Програми розраховано на 2 роки.

За період із 2009 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» було розроблено та виконано п‘ять Програм підвищення рівня культури безпеки (на 2009-2010рр., 2011-2012рр., 2013-2014рр., 2015-2016рр., 2017-2018рр.).

Реалізація Програм дозволяє визначати подальші шляхи з підвищення культури безпеки і розробляти нові заходи.

Програма на 2017-2018 pp. охоплювала реалізацію заходів «Плану конкретних заходів, спрямованих на вдосконалення і управління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом», який був розроблений за результатами проекту програми ІСЯБ 2009 року U1.05/09 Т5 «Допомога в розробці програми щодо вдосконалення культури безпеки на АЕС».

Заходи Плану передбачали послідовне і поетапне впровадження рекомендацій, наданих Консультантом (Компанія «Iberdrola»), які були побудовані з урахуванням кращої міжнародної практики і досвіду провідних західних АЕС з питань управління культурою безпеки.

Планом також передбачалися заходи щодо формування в ДП «НАЕК «Енергоатом» культури «непокарання» («необвинувачення»), остаточне впровадження яких передбачається здійснити в рамках нової Програми на 2019-2020рр.

Очікується, що ці заходи будуть сприяти підвищенню ефективності процесу обліку подій низького рівня і нерозвинених подій на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

В рамках нової Програми 2019-2020 рр. планується розпочати оцінку результативності та ефективності усіх її заходів, включаючи оцінку позитивного впливу заходів ДП «НАЕК «Енергоатом» на становлення і розвиток КБ.

Оцінка результативності та ефективності Програми має здійснюватися шляхом перевірки/підтвердження досягнення цілей, встановлених в ній по кожному заходу.

Такий підхід має посприяти, як підвищенню ефективності планування галузевих заходів з КБ, так і посиленню позитивного впливу заходів ДП «НАЕК «Енергоатом» на становлення і розвиток КБ.

 

Завантажити Програму конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2020 роки

 

Завантажити Перелік організаційно-технічних заходів, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом», які мають виконуватися постійно