Енергоатом

ВП «Атомкомплект»

Розмір шрифту

Скинути

Дата створення підрозділу

Наказом ДП НАЕК «Енергоатом» від 14.08.2002 р. № 570 створено відокремлений підрозділ «Атомкомплект».

Мета створення підрозділу

Основна мета діяльності відокремленого підрозділу – поточне планування централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), організація та проведення заявочної кампанії і централізованих закупівель ТМЦ та послуг, пов’язаних з постачанням ТМЦ, для потреб ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», а також управління централізованим запасом Компанії.

При здійсненні господарської діяльності та для досягнення основної мети ВП «Атомкомплект» взаємодіє з Дирекцією та відокремленими підрозділами Компанії.

Основні завдання та напрямки діяльності

Відокремлений підрозділ здійснює свою господарську діяльність та діяльність у сфері використання ядерної енергії на підставі дозволів та ліцензій, отриманих у встановленому порядку ДП «НАЕК «Енергоатом», у межах своїх повноважень, встановлених чинним законодавством України, нормами та правилами з радіаційної та ядерної безпеки, установчими документами ДП «НАЕК «Енергоатом», цим Положенням та умовами зазначених дозволів та ліцензій.

Предметом діяльності відокремленого підрозділу є:

 - Забезпечення централізованої закупівлі ТМЦ, у тому числі для систем, важливих для безпеки АЕС, відповідно до вимог стандартів, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації, модернізації, реконструкції, добудові енергоблоків, при проведенні ремонтних робіт з метою виконання вимог «Положення про експлуатуючу організацію (оператора) ядерних установок ДП «НАЕК «Енергоатом».

 - Підготовка щорічного наказу щодо проведення заявочної кампанії із закупівлі ТМЦ.

 - Організація формування, розгляду та погодження ЗРЗ на централізовану закупівлю ТМЦ.

 - Організація роботи комісії з розгляду та затвердження ЗРЗ на закупівлю ТМЦ (у тому числі підготовка необхідних документів для ії роботи).

 - Розгляд та погодження позапланових заявок та відкоригованих ЗРЗ, отриманих від ВП АЕС.

 - Розгляд, коригування та погодження РВ у процесі здійснення закупівель ТМЦ.

 - Формування відкріплень, які надаються ВП АЕС на самостійну закупівлю ТМЦ у встановленому порядку.

 - Формування, коригування та організація затвердження річного плану закупівель ВП «Атомкомплект».

 - Вибір постачальників ТМЦ, закріплених за ВП АК згідно з ЗРЗ та РВ, у порядку, встановленому чинним законодавством України та організаційно-розпорядчими і виробничими документами Компанії.

 - Виконання передбачених організаційно-розпорядчими та виробничими документами Компанії функцій підрозділу – ініціатора процедури закупівлі чи конкурсу щодо закупівлі ТМЦ, закріплених за ВП АК згідно з ЗРЗ та РВ.

 - Організація та здійснення переддоговірної та договірної роботи, порівняльний аналіз цінових показників на продукцію, що закуповується для потреб відокремлених підрозділів Компанії з метою проведення централізованих закупівель ТМЦ, закріплених за ВП «Атомкомплект» згідно з ЗРЗ та РВ.

 - Укладання в установленому порядку та супроводження договорів (контрактів), у тому числі зовнішньоекономічних, на постачання ТМЦ, закріплених за ВП «Атомкомплект» згідно з ЗРЗ та РВ.

 - Контроль за належним виконанням постачальниками договорів, в тому числі за дотриманням строків постачання ТМЦ, а також забезпечення своєчасності розрахунків за укладеними ВП «Атомкомплект» договорами.

 - Погодження потреб у фінансуванні за договорами централізованих закупівель відповідно до планів закупівель та умов договорів.

 - Організація роботи з централізованим запасом основного енергетичного обладнання та запасних частин для АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (ЦЗ) та своєчасне його поповнення:

формування та підтримка в актуальному стані переліку ЦЗ;
формування пропозицій щодо закупівлі обладнання та запасних частин до ЦЗ;
координація роботи з використання та поповнення обладнання та запасних частин зі складу ЦЗ;
координація роботи з розширення номенклатури обладнання та запасних частин ЦЗ;
організація роботи комісії з перевірки умов зберігання та дотримання вимог щодо технічного обслуговування обладнання та запасних частин ЦЗ;
підготовка та надання до ДФБ обсягів витрат для закупівлі обладнання та запасних частин ЦЗ;
проведення закупівель ТМЦ для формування та підтримання ЦЗ відповідно до порядку, встановленого законодавством України, організаційно-розпорядчими та виробничими документами Компанії.

 - Участь у проведенні перевірок відокремлених підрозділів Компанії відповідно до напряму діяльності ВП «Атомкомплект».

 - Листування з підприємствами, установами, організаціями з питань, що входять до компетенції ВП «Атомкомплект».

 - Підготовка пропозицій керівництву Компанії та відокремлених підрозділів щодо вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення ВП АЕС.

 - Забезпечення функціонування у ВП «Атомкомплект» системи якості ДП «НАЕК «Енергоатом», у тому числі:

установлення та суворе дотримання виробничої дисципліни при чіткому розподілі персональної відповідальності персоналу;
установлення вимог до кваліфікації персоналу залежно від його відповідальності за номенклатуру і якість ТМЦ та послуг для ВП АК, що закуповуються.

 - Забезпечення супроводження виробничої документації ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань, які належать до компетенції відокремленого підрозділу.

 - Забезпечення діяльності відповідно до встановлених вимог конфіденційності.

Для здійснення господарської діяльності відокремленому підрозділу надаються відповідні фінансові, матеріальні та інші ресурси, організаційна структура, забезпечення персоналом. Відокремлений підрозділ здійснює визначені Компанією функції ліцензіата з дотриманням діючих норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Для здійснення окремих видів діяльності, що вимагають отримання дозволу або ліцензії, відокремлений підрозділ готує документи для отримання такого дозволу або ліцензії у встановленому чинним законодавством України порядку та надає їх до Дирекції Компанії.

Усі види діяльності відокремлений підрозділ здійснює, дотримуючись майнових прав Компанії згідно зі Статутом Компанії та цим Положенням.

Об’єктом діяльності відокремленого підрозділу є майно, закріплене за відокремленим підрозділом і відображене на його окремому балансі.

Відокремлений підрозділ здійснює заходи щодо цивільної оборони, мобілізаційної роботи та режимно-секретної роботи.

Місцезнаходження, електронна адреса, контактні телефони

Поштова адреса: вул. Жилянська, 108 (ЛИТЕРА А), м. Київ, 01032, Україна.

Електронна адреса: office@ak.atom.gov.ua

Контактні телефони: 380-44-201-09-38, 380-44-201-09-45