Діяльність

Комплексну перевірку з охорони праці проведено на Хмельницькій АЕС

Розмір шрифту

Скинути
17.07.2015

Комплексну перевірку поточного стану охорони праці Хмельницької АЕС було здійснено на підприємстві з 13 по 17 липня 2015 року. Перевірку проводили представники відділу охорони праці і пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою ДП «НАЕК «Енергоатом» за участю фахівців АЕС України з даного напрямку роботи. 
 

Комплексні перевірки стану охорони праці на підприємствах ядерної галузі здійснюються з періодичністю раз на два роки. Під час огляду стану охорони праці на АЕС України проводиться аналіз правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних засобів і заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників енергокомпанії з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та позаштатним ситуаціям на підприємстві.

Згідно із програмою перевірки стану охорони праці в усіх технологічних підрозділах ВП ХАЕС було здійснено аналіз:

  • організації безпечного ведення робіт, нарядно-допускної системи;
  • стану санітарно-побутових умов робочих місць, обладнання, засобів колективного та індивідуального захисту;
  • організації профілактичної роботи щодо запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням;
  • ефективності функціонування служби охорони праці ВП ХАЕС.

Звертали увагу представники комісії і на зворотній зв’язок працівників підприємства із   представниками служб з охорони праці, комплектацію та підбір кадрів у відповідних підрозділах.

Підсумовуючи результати проведеної перевірки, голова комісії начальник відділу охорони праці і пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександр Григоренко зауважив, що стан охорони праці на Хмельницькій АЕС відповідає основним вимогам та відповідним стандартам.

За результатами перевірки стану охорони праці у ВП ХАЕС складено акт з оцінкою, висновками і пропозиціями щодо подальшого вдосконалення системи охорони праці на енергетичному підприємстві.