Діяльність

Цивільний захист

Розмір шрифту

Скинути

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

(Кодекс цивільного захисту України 

від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI)

У ДП «НАЕК «Енергоатом» цивільний захист забезпечується відокремленими підрозділами Компанії, уповноваженими захищати персонал (працівників), території, навколишнє природне середовище і майно у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України - у мирний час, а також в особливий період.

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами:

  • гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров'я та власності;
  • комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
  • пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я громадян;
  • максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
  • централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб;
  • гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом;
  • добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для їхнього життя і здоров'я;
  • відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту;
  • виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.