Діяльність

Гендерна політика

Розмір шрифту

Скинути

Гендерна політика та гендерний склад персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом»

У Компанії відповідно до «Положення про організацію роботи з персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.005-13 створені належні умови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків стосовно:

  • працевлаштування – максимально використовуються заброньовані робочі місця для працевлаштування молодих фахівців, як чоловіків так і жінок;
  • паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті виробничих, економічних, соціальних та управлінських рішень;
  • реалізації жінками можливостей кар’єрного зростання;
  • участі жінок у заходах, спрямованих на розвиток лідерських навичок;
  • реалізації як жінками так і чоловіками права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками.

Робота з персоналом у ДП «НАЕК «Енергоатом» направлена на запобігання дискримінації у сфері праці, забезпечення гнучких умов праці для працівників із сімейними обов’язками та забезпечення гендерної рівності на робочому місці.

 

Гендерний склад працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014-2016 роках

Аналіз гендерного складу працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014-2016 роках показує, що співвідношення чисельності як чоловіків, так і жінок протягом трьох останніх років залишається практично стабільним: жінок – на рівні 33% і чоловіків на рівні 67%.

Чисельність чоловіків ДП «НАЕК «Енергоатом» зменшилася на 138 осіб з 23480 осіб у 2014 році до 23342 особи у 2016 році. Проте їх частка у обліковій чисельності штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» залишилася стабільною на рівні 66,80% (66,80% у 2014 році, 66,79% у 2016 році).

Чисельність жінок ДП «НАЕК «Енергоатом» зменшилася на 64 особи з 11669 осіб у 2014 році до 11605 осіб у 2016 році. Їх частка у обліковій чисельності штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» залишилася стабільною на рівні 33% (33,20% у 2014 році, 33,21% у 2016 році).

 

  Гендерний склад керівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014-2016 роках

Протягом 2014 – 2016 рр. частка керівників в обліковій чисельності штатних працівників у цілому по Компанії лишалась практично стабільною (13, 86% – у 2014 році, 13,90% – у 2015 році, 13,93% – у 2016 році).

Чисельність чоловіків керівників ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшилася на 14 осіб з 4193 осіб у 2014 році до 4207 осіб у 2016 році. Їх частка у обліковій чисельності штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» залишилася майже стабільною на рівні 12% (11,93% у 2014 році, 12,03% у 2016 році).

Чисельність жінок керівників ДП «НАЕК «Енергоатом» зменшилася на 17 осіб з 680 осіб у 2014 році до 663 осіб у 2016 році.

Частка жінок, керівників ДП «НАЕК «Енергоатом», до облікової чисельності штатних працівників залишилася стабільною на рівні 1,90%  (1,93% у 2014 році, 1,90% у 2016 році). 

Гендерний склад працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014-2016 роках 

 

2014

2015

2016

 

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

Облікова чисельність штатних працівників облікового складу

35149

100%

 

35186

100%

 

34947

100%

 

Працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством

827

2,35%

 

784

2,23%

 

780

2,23%

 

із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

20

0,06%

 

14

0,04%

 

19

0,05%

 

жінки

807

2,30%

 

770

2,19%

 

761

2,18%

 

 

Всього жінок

11669

33,20%

 

11687

33,21%

 

11605

33,21%

 

Всього чоловіків

23480

66,80%

 

23499

66,79%

 

23342

66,79%

 

 

Всього керівників

4873

13,86%

 

4891

13,90%

 

4870

13,93%

 

із них жінок

680

1,93%

13,95%

667

1,90%

13,64%

663

1,90%

13,61%

із них чоловіків

4193

11,93%

86,05%

4224

12%

86,36%

4207

12,03%

86,39%