Пресцентр

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки АЕС

Розмір шрифту

Скинути
09.04.2019

ІХ Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки АЕС відбулася у Києві 9-10 квітня. У заході бере участь керівництво НАЕК «Енергоатом» та відокремлених підрозділів Компанії, представники Всесвітньої асоціації організацій, експлуатуючих атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), Представництва ЄС в Україні, Спільного офісу підтримки Єврокомісії в Києві, Інституту енергетичних технологій Норвегії (IFE), Інституту ядерних досліджень Ржеж Чехії, Шведського кваліфікаційного центру АВ, АЕС «Козлодуй» Болгарії, Державного підприємства «Білоруська АЕС», Представництва корпорації Toshiba в Україні та інші.

Відкриваючи Конференцію, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський наголосив на пріоритетності завдання з формування сильної культури безпеки, як для поточної діяльності Компанії, так і в роботі, спрямованій на її перспективний розвиток. «Останні 5 років у нас значно збільшилася кількість завдань і проектів, пов'язаних з підвищенням безпеки, підвищенням потужності та збільшенням виробітку електроенергії. Пришвидшити роботу над підвищенням номінальної теплової та електричної потужності, впровадженням нормованого первинного регулювання частоти й активної потужності, добовим маневруванням тощо нас мотивує не в останню чергу впровадження нової моделі ринку електроенергії, яке має для Енергоатома розпочатися з липня 2019 року», - зазначив Юрій Недашковський.

Всі стратегічні проекти, зокрема –добудова блоків №№3-4 Хмельницької АЕС та реалізація проекту «Енергетичний міст «Україна – ЄС», будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та багато інших,  що реалізуються Компанією, нерозривно пов’язані із підвищенням рівня культури безпеки, - наголосив президент Компанії. «Адже окрім таких факторів як події технічного характеру, які легше піддаються прогнозуванню й аналізу завдяки наявності конкретних даних, ключовим для забезпечення безпеки є «людський фактор». Моделювання та мінімізація ризиків, що виникають з вини персоналу, особливо в умовах великих колективів, безпосередньо залежить від якості взаємодії між їх окремими членами. Все це вимагає від нас постійного вдосконалення підходів до реалізації принципів культури безпеки серед персоналу. Тільки так ми зможемо сформувати в колективах наших підрозділів поведінку і відношення, що відповідає визначенню - сильна культур а безпеки», - підкреслив президент Енергоатома.

Юрій Недашковський побажав учасникам Конференції плідної роботи, результатом якої має стати успішне впровадження позитивних практик в сфері культури безпеки.

У свою чергу генеральний інспектор – директор з безпеки Енергоатома Данко Білей повідомив, що за період з 2009 року в Компанії розроблено та виконано п'ять Програм підвищення рівня культури безпеки в Компанії (на 2009-2010 рр., 2011-2012 рр., 2013-2014 рр., 2015-2016 рр., 2017-2018 рр.).

«Програми конкретних дій, спрямовані на становлення і розвиток культури безпеки в підрозділах Енергоатома включають три рівні: технічна політика керівництва в сфері безпеки; відповідальність і обов'язок керівництва; персональна відповідальність і обов'язок кожного працівника. Виконання кожної програми розраховано на 2 роки. Аналіз результатів реалізації кожної попередньої програми дозволяє визначати подальші шляхи підвищення культури безпеки та розробити програму на наступний період. Хід виконання програм конкретних дій обговорюється на регулярних засіданнях Ради з культури безпеки Компанії, за необхідності до програми вносяться корективи», - уточнив Данко Білей.

Він повідомив, що Радою з культури безпеки Енергоатома на засіданні, яке відбулось 20 лютого 2019 року, було підбито підсумки виконання Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в НАЕК «Енергоатом» на 2017-2018 роки. «За підсумками обговорення, реалізація програми визнана задовільною - відзначено, що 83% її заходів виконано, 17% заходів знаходяться на стадії виконання», - зазначив генеральний інспектор – директор з безпеки Енергоатома.

Виступаючи на Конференції, представник ВАО АЕС на угорській АЕС «Пакш» Лайош Хаднадь із сучасними підходами угорських атомників до оцінки та розвитку культури безпеки. Він, зокрема, повідомив, що на АЕС «Пакш» з періодичністю 2 роки на основі анкетування персоналу проводиться оцінка культури безпеки.  «У 2015-2017 рр. Індекс культури безпеки досяг високих результатів (84% і 81% відповідно). Це - значне підвищення у порівнянні з 2013 роком (74%). Найбільш високі оцінки отримали такі області, як умови безпечної роботи, заохочення повідомлень про проблеми, а найбільш низькі такі області, як облік ризиків і наслідків виконання робіт і особистий контроль робіт керівниками. За результатами оцінки культури безпеки в 2013 році в якості мотивації персоналу була впроваджена «Срібна карта» - заохочення за високий рівень персональної культури безпеки, що має як моральну, так і матеріальну складову», - розповів Лайош Хаднадь.

Він наголосив, що незважаючи на високі значення показників культури безпеки, досягнуті у попередній період, за участі вищого керівництва АЕС «Пакш» визначені додаткові заходи з подальшого покращення культури безпеки на станції.

Підсумки перевірок стану культури безпеки на АЕС у 2018 році підбив представник дирекції з нагляду за безпекою НАЕК "Енергоатом" Олександр Богун. Він, зокрема, повідомив про принципи формування культури безпеки в Компанії, представив інформацію про реалізовані програми підвищення культури безпеки та дані за результатами чергового циклу перевірок, а також розглянув результати кількісних і якісних показників культури безпеки на АЕС Компанії. «Оцінюючи напрацьований нами досвід в питанні становлення і підвищення рівня культури безпеки, а також з огляду на результати перевірок поточного стану культури безпеки на АЕС Компанії в 2018 році, можна зробити висновок про стабільні позитивні тенденції, як за станом самої культури безпеки, так і в позиціонуванні персоналу атомних станцій до питань забезпечення безпеки. Проте персоналу АЕС і Компанії в цілому не варто самозаспокоюватися: підвищення рівня культури безпеки - процес щоденний і постійний. Лише особисте ставлення кожного до питання безпеки, як до найважливішого в нашій з вами роботі, а не хвилинні вигоди за рахунок забезпечення безпеки, дозволить досягати головних цілей - захисту людей і навколишнього середовища в сфері використання ядерної енергії.»

Наприкінці першого пленарного дня відбулася традиційна урочиста церемонія нагородження кращих структурних підрозділів та працівників ДП «НАЕК «Енергоатом». Більшість відзнак отримав колектив Рівненської АЕС, яку вдруге визнано кращою АЕС України з культури безпеки. Вітаємо колектив Рівненської АЕС з перемогою!

Презентації можна переглянути за посиланням